"Васил Левски" гр. Нови Искър

Прием в 1 клас

в първи клас

                       Уважаеми родители,
на бъдещи първокласници през 2020 - 2021 учебна година
По повод предстоящия прием на документи за кандидатстване за1 клас,
ръковадството на 170 СУ "Васил левски" ще организира родителска среща през месец март 
за информация и график за подаване на заявления съгласно решение на Столичен Общински Съвт.
За повече информация следте сайта на 170 СУ и в Детската Градина на Вашето дете!