"Васил Левски" гр. Нови Искър
Новини

Новини

Уважаеми родители,
във връзка с осъществяване на план - прием за учебната 2022 - 2023  година
за прием на ученици след VII клас,
след първо класиране свободните места по паралелки са:
Компютърна графика - 5 свободни места
Електронна търговия - 1 свободна място
Софтуерни и хардуерни науки - 2 свободни места
Незаписаните ученици след второ класиране,  пренареждат желанията си за трето класиране.

Заповед за организиран спорт
Вижте тук >