"Васил Левски" гр. Нови Искър

Национално външно оценяване 10 класПОЯСНЕНИЯ

относно НВО Х клас

 

1.      В Х клас се провеждат:

НВО БЕЛ – 09.06.2020 г. начало 08,00 часа

НВО Математика – 11.06.2020 г. начало 08,00 часа

НВО Чужд език /по желание/ - 17.06.2020 г. – начало 08,00 часа

НВО Информационни технологии – по график в периода 15 – 19.06.2020 г. /по желание/

2.      Подаване на заявление за явяване на изпит по чужд език в Х клас и за оценяване на дигиталните компетентности и регистриране на заявлението в софтуерния продукт – 06.-08-04.2020г.

3.      Обявяване на резултатите от НВО за Х клас до 26.06.2020 г.

4.      Издаване на удостоверения за завършен първи гимназиален етап за Х клас до 03.07.2020г.

5.      Допълнителен План-прием след Х клас /отнася се за ученици от обединени училища

Останалите ученици могат  да  се преместват по реда на чл.104 от Наредба №10 на МОН/

-          Подаване на заявления за проверка на способностите – 27-29.05.2020 г.

-          Изпити за проверка на способностите /изобразително изкуство, музика и спорт/ - 22-25.06.2020г.

6.        Подаване на документи за прием на ученици: 03 - 07.07.2020 г.

-          Първи етап до 16.07.2020 г.

-          Втори етап до 20.07.2020 г. /записване до 22.07.2020 г./

-          Трети етап – 24 - 27.07.2020 г.

-          Попълване след трети етап до 10.09.2020 г.

7.      НВО се провежда писмено с изключение на чужд език, който се провежда устно.

8.      Тестът по БЕЛ включва задачи с избирам отговор, задачи с кратък свободен отговор и/или създаване на текст.

9.      Тестът по Математика включва задачи с избираем отговор и задачи със свободен отговор.

10.  Тестът по ИТ включва задачи  с избираем отговор и задачи с кратък свободен отговор, както и практическа задача.

11.  Оценките на ученика от всеки изпит се изразява като % от максималния брой точки и се записва в точки.

12.  Оценките от НВО /чужд език, ИТ по желание/ се записват в удостоверение за завършен първи гимназиален етап.

13.  НВО се провежда във всички училища с ученици Х клас.

 


НВО 4 клас | НВО 7 клас НВО 10 клас