добре дошли в официалния сайт на нашето училище

екип | администрация


   ПЛАМЕН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ - ДИРЕКТОР

Валентина Василева Богданова - зам. директор по УД
Биляна Тодорова Найденова - зам. директор по УД
Десислава Венциславова Рангелова - зам. директор АСД
Биляна Здравкова Виденова - педагогически съветник
Анастасия Владимирова Петрова - педагогически съветник
Валентин Димитров Петков - домакин
Учители по Български език и литература:
 1. Наталия Димитрова 
 2. Татяна Трифонова 
 3. Валерия Цветанова
 4. Паулина Радева
 5. Галина Калчева
Учители по английски език:
 1. Виолета Гълъбова
 2. Тодорка Добринова
 3. Даниела Петкова
 4. Евгения Несторова
 5. Елза Журомска
 6. Даниела Шукюрлиева
Учители по немски и руски език :
 1. Юлиана Петрова
 2. Галина Калчева
Учители по математика,информатика и информационни технологии:
 1. Анжела Младенова - ИТ 
 2. Евгения Евгениева - ИТ
 3. Илияна Симеоновска - математика и ИТ
 4. Людмила Мидова - математика
 5. Цветанка Станчева - математика
 6. Десислава Иванова - математика
 7. Джани Чернев - математика
Учители по история и цивилизация:
 1. Жана Михайлова
 2. Катя Божинова
Учители по география и икономика:
 1. Елена Рангелова
 2. Грета Георгиева
Учители по биология, химия, физика:
 1. Ваня Димитрова
 2. Силвия Атанасов
 3. Цветан Цветанов 
Учители по икономически науки:
1. Катя Стефанова
2. Лили Величкова
Учители по изобразително изкуство, музика и технологии:
 1. Диана Павликянова - музика
 2. Лили Ангелова - изобразително изкуство
 3. Красимира Такева - технологии
Учители по физическо възпитание и спорт :
 1. Соня Цикова
 2. Стефанка Николова
 3. Весела Божилова
 4. Елена Начева
Начални учители:
     
 1. Роза Стоянова - главен учител в начален етап - 2а клас
 2. Диана Аспарухова - 2б клас
 3. Моника Николова - 2в клас
 4. Радина Димитрова - 3а клас 
 5. Капка Иванова - 3б клас
 6.  Петя Маринова - 3б клас
 7. Искра Генчева - 3в клас
 8. Ивелина Велинова - 3г клас
 9. Цветанка Цветкова - 4а клас
 10. Лидия Иванова - 4б клас
 11. Виолина Костова - 4в клас
 12. Силвия Николова - 4г клас
 13. Румяна Чакърова - 1а клас
 14. Маргарита Начкова - 1б клас
 15. Десислава Крумова - 1б клас
 16. Веселка Илиева - 1 в клас
 17. Даниела Лозанова - ПГ
Възпитатели в начален курс:
        
 1. Петя Донева
 2. Мария Никова
 3. Стела Пенева
 4. Ралица Мирчева
 5. Ивета Петрова
 6. Венета Асенова
 7. Мария Кръстева
 8. Кристина Атанасова
 9. Наталия Велева
 10. Боряна Фирова
 11. Наталия Томова
 


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.