"Васил Левски" гр. Нови Искър
170 Средно училище
170 Средно училище
.
170 Средно училище
170 Средно училище
170 Средно училище
170 Средно училище
170 Средно училище
170 Средно училище
170 Средно училище
170 Средно училище
170 Средно училище
170 Средно училище
170 Средно училище
170 Средно училище
170 Средно училище
170 Средно училище
170 Средно училище
170 Средно училище
170 Средно училище
170 Средно училище
170 Средно училище
170 Средно училище
170 Средно училище
170 Средно училище
170 Средно училище
170 Средно училище
Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата
170 Средно училище
The school is a member of the Cambridge Schools Association
Асоциацията се администрира от ПОНС България ЕООД, изключителен представител на
Cambridge University Press