"Васил Левски" гр. Нови Искър

График за провеждане на родителски срещи

график за провеждане на родителски срещи                      Уважаеми родители,
                                                     На 09.10.2019 г. /сряда/ от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от / 1 - 4 клас/ начален етап на образование.
                                              На 10.10.2019 г. /четвъртък/ от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от / 5 - 12 клас/ среден и горен етап на образование.
Заповядайте!