"Васил Левски" гр. Нови Искър

Свободни места за ученици

класове

брой
ученици

свободни
 места

1

всичко 1 клас/ 4 паралелки

82

14

2

всичко 2 клас/ 3 паралелки

56

16

3

всичко 3 клас / 3 паралелки

65

7

4

всичко 4 клас / 3 паралелки

76

0

5

всичко 5 клас / 3 паралелки

79

0

6

всичко 6 клас / 4 паралелки

93

12

7

всичко 7 клас / 4 паралелки

75

4

8

 8 а професия Електронна търговия

24

2

9

 8 б професия Организация
на туризма и свободното време

19

7

10

 9  а професия Организация
на туризма и свободното време

26

 

11

9  б профил Предприемачески

26

0

12

10 а професия Организация
на туризма и свободното време

24

2

13

10 б профил предприемачески

23

3

14

11 а профил предприемачески

23

3

15

11 б профил предприемачески

26

0

16

12 а профил предприемачески

29

0