"Васил Левски" гр. Нови Искър

Прием в 1 клас

в първи клас

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 „А“ клас уч.2019/20г. Малко училище I-ви етаж

1

Антонио Теодоров Христов

2

Антонио Юлианов Рашков

3

Божидар Николаев Христов

4

Васил Димитров Тодоров

5

Велизар Георгиев Йорданов

6

Георги Петров Петров

7

Даниел Андреев Костадинов

8

Деа-София Деянова Божинова

9

Ива Йорданова Мартинова

10

Катя Златкова Златкова

11

Любослава Андреева Къкринска

12

Маргарита Георгиева Манолова

13

Мартин Иванов Маринов

14

Мартин Славов Димчев

15

Николета Веселинова Манолова

16

Огнян Яворов Божилов

17

Петър Петров Комитов

18

Сандра Пламенова Христова

19

Симона Иванова Ранчева

20

Станислава Станиславова Янакиева

21

Стиляна Йончева Луканова

22

Цветелина Кристианова Рангелова

 

  Класен ръководител: Цветанка Дикова

  Учител ПИГ: Христина Веселинова

 

 

 

                                               Директор:........................................

                                                                        /Пл.Димитров/

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 „Б“ клас уч.2019/20г. Голяма сграда II-ри етаж

1

Аделина Любомирова Асенова

2

Александра Тeодорова Иванова

3

Александър Георгиев Здравков

4

Александър Димитров Байрактаров

5

Андрей Цветомиров Миланов

6

Ванеса Тодорова Стойкова

7

Виктория Кирилова Пеянска

8

Владислав Павлинов Милев

9

Вяра Цветанова Петрова

10

Георги Младенов Панов

11

Данаил Димитров Йорданов

12

Даниел Дафинов Търъшев

13

Денис Дончев Михайлов

14

Деян Георгиев Каменов

15

Жасмина Димитрова Герданова

16

Катерина Димитрова Сотирова

17

Кристиян Мирославов Младенов

18

Магдалена Оливер Водасова

19

Николай Пламенов Алексов

20

Симона Георгиева Георгиева

21

Стела Исмаил Мехмедали

 

 

    Класен ръководител : Лидия Иванова

    Учител ПИГ : Кристина Атанасова

 

Директор:...............................

  /Пл.Димитров/

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 „В“ клас уч.2019/20г

1

540

Алекс Петьо Русинов

2

510

Александър Стоянов Самокишев

3

513

Анелия Венелинова Здравкова

4

616

Божидар Станимиров Вичев

5

512

Валерия Валентинова Димова

6

482

Виктор Ивайлов Ангелков

7

505

Виктория Варадинова Данова

8

571

Дарина Кирилова Миланова

9

591

Димитър Костадинов Гоцов

10

471

Ива Цветанова Борисова

11

483

Йоана Иванова Павлова

12

438

Калоян Василев Георгиев

13

472

Мартин Цветанов Борисов

14

595

Мерве Мехмедова Юсуфова

15

452

Петър Емилов Петров

16

458

Радослав Бориславов Лозев

17

759

Стивън Кристинов Митков

18

576

Страхил Милков Милчев

19

570

Теодор Ангелов Видов

20

550

Теодора Красимирова Спасова

 

Класен ръководител: Виолина Генчева

Учител ПИГ                   Ралица Мирчева

Директор:

/Пламен Димитров/

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ В 170 СУ „Васил Левски“ гр.Нови Искър ЗА УЧ.2019/2020г. НА ПЪРВО И ВТОРО КЛАСИРАНЕ

КЛАСИРАНИ И ЗАПИСАНИ  ПО ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ ОТ ПЪРВА ГРУПА СА УЧЕНИЦИ СЪС  СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

438

470

495

547

616

445

471

499

550

617

448

472

502

554

618

450

473

505

569

621

451

474

509

570

702

452

478

510

576

800

454

479

512

590

 

458

482

513

591

 

461

483

519

594

 

462

486

529

595

 

465

487

541

606

 

 

 

ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ , КЛАСИРАНИ И ЗАПИСАНИ  ПО ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ ОТ ТРЕТА ГРУПА СА УЧЕНИЦИ СЪС СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

 

548

 

571

 

778

 

771

 

ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ , КЛАСИРАНИ И ЗАПИСАНИ  ПО ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ ОТ ЧЕТВЪРТА ГРУПА СА УЧЕНИЦИ СЪС  СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

 

466

549

532

567

538

600

540

759

Свободни места за трето класиране- 16 /шестнадесет/.
Директор:....................
 /Пл.Димитров/

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020г.

1. Свободни места за първокласници след първо класиране - 33.

2. Заявления за участие във второ класиране ще се приемат в 170 СУ „Васил Левски“ от 07.06.2019г. до 10.06.2019г. 12,00ч.

СПИСЪК НА ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ В 170 СУ „Васил Левски“ гр.Нови Искър ЗА УЧ.2019/2020г. НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЕТИ ПО ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ ОТ ПЪРВА ГРУПА СА УЧЕНИЦИ СЪС  СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

438

470

495

531

595

445

471

499

541

606

448

472

502

547

616

450

473

505

550

617

451

474

508

554

618

452

478

509

569

621

454

479

510

570

702

458

482

512

576

 

461

483

513

590

 

462

486

519

591

 

465

487

529

594

 

 

 

ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЕТИ ПО ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ ОТ ТРЕТА ГРУПА СА УЧЕНИЦИ СЪС  СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

 

548

 

571

 

778

 

771

 

ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЕТИ ПО ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ ОТ ЧЕТВЪРТА ГРУПА СА УЧЕНИЦИ СЪС  СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

 

466

549

469

567

532

600

538

759

540

 


Записване на приетите от първо класиране ученици с оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група от 05.06.2019 г. до 07.06.2019 г. вкл. от 7.30ч. до 17.00 ч. в 170 СУ „Васил Левски“.

Директор:....................
 /Пл.Димитров/