"Васил Левски" гр. Нови Искър

Прием в 1 клас

в първи клас
170 СУ „Васил Левски“ гр.Нови Искър ул.“Искърско дефиле“ № 277
---

УЧИМ СЕ ДНЕС, ЗА ДА УСПЯВАМЕ УТРЕ!!!

В ПЪРВИ КЛАС  ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ – НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 1. Целодневно обучение от 8.00ч.  до 17.30ч.
 2. Самоподготовка след основния час или следобяд
 3. Занимания по интереси- 2 учебни часа дневно
 4. Чуждоезиково обучение – английски език 2 учебни часа седмично
 5. Обучение в модерни мултимедийни класни стаи
 6. Интерактивно обучение с електронни учебници и учебни тетрадки
 7. Екип за подкрепа и личностно развитие на учениците, включващ: педагогически съветник, психолог, ресурсни учители, логопед
 8. Богата училищна библиотека
 9. Медицинско обслужване  през целия учебен ден
 10. Участие в програми:“ Безплатна закуска“, „ Училищен плод“, „Училищно мляко“
 11. Защитена училищна среда, с постоянен видеоконтрол
 12. Училищна столова за закуска и топъл обяд
 13.  Два физкултурни салона за спорт
 14. Изкуствен терен за футбол  на открито
 15. Голям училищен двор с обособени части за игра и  почивка
 16. Обезопасен  кът за най- малките – пързалка, люлки, катерушки
 17. Факултативни учебни часове по: народни танци, компютърно моделиране, приложни и арт занимания, театрално студио, религия, изправителна гимнастика, подвижни и щафетни игри
 18. Извънкласни дейности: футбол, шах, английски език,

План-прием за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Приемът на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г. ще се извършва съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

През учебната 2020/2021 година в 1. клас ще има 3 (три) паралелки с по 24 ученици във всяка от тях.

На Вашето внимание предлагаме:

1.       Система за прием в първи клас на Столична община

2.       График на дейностите по кандидатстване и прием

3.       Прилежаща територия за 170 СУ „Васил Левски“ кв.Курило – улици

4.       Кандидатстване, класиране и записване

5.       Заявление за кандидатстване в 170 СУ“Васил Левски“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

Разпределение на териториите за прием на учениците в първи клас в общинските училища

на територията на район „Нови Искър“

1. 170 СУ «Васил Левски» приема ученици с адресна регистрация:

- с.Кътина

- гр. Нови Искър, кв.Курило включвещ следните улици:

ул. „Оброчище“/2-28/ ; ул. „Искърско дефиле“/181-329/ и /124-194/; ул. „Върбовка“/1-11/; ул. „Веслец“ ; ул. „ Беласица“; ул. „Лалел“; ул. „Гина Кунчева“; ул. „Розова долина“; ул. „Хризантема“; ул. „Баба Тонка“; ул. „Бреза“; ул. „Витоша“; ул. „ Момина Сълза“; ул. „Бялкрем“; ул. „Топола“; ул. „Копривщица“; ул. „Козница“; ул. „Иглика“; ул.“ Иглика“; ул.„Горско пиле“; ул. „Дъб“; ул. „Петър Берон“; ул. „Светъл път“; ул. „Рубин“; ул. „Родопи“;ул. „Преслав“; ул. „Пламък“; ул. „Жеравна“; ул. „Зорница“; ул. „Балкан“; ул. „Варна“ ул.„Върбите“; ул. „Чавдар войвода“; ул. „Търговска“; ул. „Малко бърдо“; ул. „Смагово“; ул.„Нов живот“; ул. „Роден кът“; ул. „Мартеничка“; ул. „Вечерница“; ул. „Божур“; ул.„Явор“; ул. „Ливадски път“; ул. „Кременица“; ул. „Юрий Гагарин“; ул. „Космонавт“; ул.„Билка“; ул. „Голо бърдо“; ул. „Крушетата“; ул. „Александър Стамболийски“; ул.„Рила“;ул. „Пирин“; ул. „Перла“; ул. „Кипарис“; ул. „Оранжерии“; ул. „Вихрен“; ул.„Добър миле“; ул. „Стара планина“; ул.“Свежест“; ул. „Теменуга“; ул. „Градина“; пл. 1-вимай“; ул. „Св. Иван Рилски“; ул. „Шести септември“; ул. „Брезова гора“; ул. „Жълтурче“;ул. „Лозарска“; ул. „Кокиче“; ул. „Ласка“; ул. „Кестен“; ул. „Циклама“; ул. „Мимоза“;ул.„Връх могилата“; ул. „Славейче“; ул. Надежда“

 

ПРЕДСТОЯЩИ ВАЖНИ ДАТИ

От 15.04.2020г. до 15.05.2020г.- подаване на Заявление от родителите за участие в I-во класиране и необходими документи по КРИТЕРИИТЕ за прием.

 на 3.06.2020г.-17ч.- обявяване списък с приетите ученици от I-во класиране

От 4.06.20 г. до 5.06.20 г. от 7.30ч. до 17.00 ч. в 170 СУзаписване на учениците,приети на първо класиране  с оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група , издаден от детска градина или училище, оригинал и копие на акт за раждане ,  представяне на - необходимите документи за доказване на посочените КРИТЕРИИ в заявлението/ако не са представени до 15.05.2020 г./

  провеждане на медицински прегледи и взимане мерки за униформа.

В този ден родител или роднина, който води  детето до училището      ПРЕДСТАВЯ:

- здравно-профилактичен картон на детето- надписан, попълнен и заверен от личен лекар./Купува се от книжарница/

- внасяне на сума/ капаро/  за униформа

на 18.06.2020г. -до 17.00ч.- обявяване  списъци на първокласниците по паралелки на  главен вход на училището и интернет-страница на 170 СУ

на 18.06.2020 г. от 18.00ч. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА по паралелки в класни стаи.